Συνεργάτες

Οι Συνεργάτες μας είναι άριστοι επαγγελματίες με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώσεις ο καθένας στο χώρο του.

Η ομάδα της «Eν Δράσει» αποτελείται από:

  • Διατροφολόγους, καθηγητές φυσικής αγωγής, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, περιβαλλοντολόγους,  παιδιάτρους, γενικούς ιατρούς.

  • Επιστημονικούς συνεργάτες , οι οποίοι είναι πανεπιστημιακοί στους τομείς της υγείας του περιβάλλοντος και του πολιτισμού.

Επίσης, συμβουλευτικό ρόλο έχουν Πανεπιστημιακά ιδρύματα, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς.

Έχοντας πάντα στο μυαλό, τους βασικούς άξονες δράσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αλλαγή της διατροφικής συμπεριφοράς, την αύξηση της φυσικής δραστηριότητας και την ενίσχυση του περιβάλλοντος, οι εξειδικευμένοι επιστήμονες του προγράμματος επικεντρώνονται:

  • στην ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας

  • στην αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων

  • την διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον.

Μέσα από:

  • την προώθηση της απασχόλησης

  • την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής

  • την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom